Tags Stringee

Tag: Stringee

Startup Stringee tiến hành gọi vốn Series A với mục tiêu mở rộng thị trường ra nước ngoài

Startup hơn 3 năm tuổi Stringee đang hoạt động hết công suất trong giới khởi nghiệp Việt Nam khi tham gia rất nhiều cuộc thi khởi nghiệp cũng như tích cực tiếp cận thị trường vốn. Hiện họ sắp giải ngân xong số tiền có được ở vòng gọi vốn trước và hướng tới vòng gọi vốn Series A, mục đích là muốn có thêm tài lực và mối quan hệ nhằm scale-up ra nước ngoài.

Most Read