Tags Tài chính

Tag: tài chính

ABBANK: Nắm chắc “dây cương” bán lẻ trong cuộc đua 2021

Tối ưu hóa dịch vụ ngân hàng số và triển khai nhiều biện pháp củng cố tiềm lực tài chính nhằm đẩy mạnh phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ là định hướng phát triển trọng tâm của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) trong năm 2021.

Most Read