Tags Tài giỏi

Tag: tài giỏi

Nghiên cứu khoa học: Người càng xuẩn ngốc lại càng nghĩ mình tài giỏi

Người càng xuẩn ngốc càng dễ cho mình là tài giỏi, họ nhận thức sai lầm rằng bản thân biểu hiện tốt hơn người khác, những người này thiếu khả năng phân biệt những khiếm khuyết của chính mình vì vậy mà họ không thể hoàn toàn nhận ra những khiếm khuyết của mình

Most Read