Tags Tài sản ảo

Tag: tài sản ảo

Thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo

Bộ Tài chính đã thành lập Tổ nghiên cứu về tài sản ảo, tiền ảo. Cụ thể, Tổ có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất các nội dung chính sách, cơ chế quản lý theo chức năng, nhiệm vụ của Bộ Tài chính có liên quan đến tài sản ảo, tiền ảo.

Most Read