Tags Tăng trưởng tín dụng

Tag: tăng trưởng tín dụng

Ngân hàng lo nhất điều gì?

Năm 2020 là một năm đặc biệt khó khăn đối với nền kinh tế. Ngành ngân hàng cũng không tránh khỏi ảnh hưởng tiêu cực.

Most Read