Tags Tăng trưởng

Tag: tăng trưởng

Hé lộ “room” tăng trưởng tín dụng năm 2021 của 9 ngân hàng

Trong những năm gần đây, NHNN thường đưa ra hạn mức tăng trưởng tín dụng ban đầu ở mức thấp. Sau đó, NHHH sẽ mở rộng hạn mức tín dụng dựa trên tình trạng tài chính và kết quả xử lý nợ xấu của từng ngân hàng.

Most Read