Tags Tăng vốn

Tag: tăng vốn

Đằng sau cuộc đua tăng vốn ngân hàng

Chỉ tính sơ sơ các ngân hàng đã công bố kế hoạch tăng vốn gần đây thì số vốn tăng mới đã lên đến gần 60 nghìn tỷ đồng – một con số không phải là nhỏ...

Most Read