Tags Thẻ chip

Tag: thẻ chip

Ngân hàng phải phát hành thẻ chip nội địa từ 31-3-2021

Lần đầu tiên Ngân hàng Nhà nước quy định rõ thời điểm bắt buộc các ngân hàng thương mại không được phát hành thẻ thanh toán là thẻ từ, nhằm thúc tiến độ chuyển đổi sang thẻ chip.

Most Read