Tags Thế hệ Z

Tag: thế hệ Z

10 lời khuyên cho Gen Z nhằm hiện thực hóa những giấc mơ sự nghiệp khi môi trường công việc thay đổi

53% thuộc Gen Z của Việt Nam quan tâm về các cơ hội nghề nghiệp và sự ổn định công việc so với số liệu bình quân thế giới là 58%. 48% quan tâm về hạnh phúc và sức khỏe tinh thần so với số liệu 51% toàn cầu...

Most Read