Tags Thiết kế đồ họa

Tag: Thiết kế đồ họa

“Trợ lý thiết kế quốc dân” Canva: Chiến dịch xây mạng lưới “siêu người dùng” hùng hậu, kéo theo hàng triệu người dùng mới...

Nghiên cứu này phân tích cách công ty thiết kế đồ họa của Úc, Canva đã sử dụng nền tảng Impact Partnership Cloud để xây dựng mạng lưới hơn 12.000 đối tác trong 6 tháng.

Most Read