Tags Thiếu tiền

Tag: thiếu tiền

Thiếu tiền, thiếu thời gian, thiếu kiến thức – 3 lý do biện hộ phổ biến khiến cuộc đời bạn mãi bế tắc: Đừng...

Đã bao giờ bạn tự hỏi bản thân khi bạn có rất nhiều dự án/ý tưởng...nhưng đã một năm trôi qua bạn thực hiện được bao nhiêu phần trăm trong đó? Chắc hẳn chúng ta có đến cả tỉ lí do bào chữa cho bản thân chậm bế tắc này.

Most Read