Tags Thời gian

Tag: thời gian

Đời người như chiếc lá, tôi hỏi thời gian 6 câu nhưng học được đạo lý dùng một đời!

Chúng ta đang trưởng thành cùng năm tháng, lớn lên với thời gian và vì vậy lĩnh ngộ thêm nhiều triết lý cuộc sống. Thời gian đúng là người thầy tốt nhất giúp chúng ta hiểu ra nhiều chân lý và tích lũy được nhiều kinh nghiệm.

40 câu nói về năng suất tôi học được để tận dụng thời gian

Bí quyết để đạt được năng suất và làm những gì bạn cố tránh né.

Most Read