Tags Thông minh

Tag: thông minh

Khi không phải là người thông minh nhất, đây là 9 cách giúp bạn vẫn nhận được sự tôn trọng

Đây là cách khôn ngoan để bạn có được sự tín nhiệm của người khác. Nếu bạn làm theo những lời khuyên này thì dù sớm hay muộn, bạn cũng sẽ được tôn trọng.

Có phải cứ thông minh là sẽ dễ được mọi người yêu thích hơn?

Vì nếu ai đó quá thông minh, thì những người không thông minh bằng họ sẽ cảm thấy tự ti. Ngược lại, những người thông minh lại cảm nói chuyện với những người không thông minh bằng họ sẽ không thú vị.

Most Read