Tags Thù lao

Tag: thù lao

Khảo sát: Các công ty Việt đang trả thù lao cho Hội đồng quản trị như thế nào?

Nếu chỉ xét phí thường niên căn bản, vị trí Chủ tịch có thể cao gấp 1,5 đến 3 lần so với thành viên HĐQT. Theo kết quả khảo sát, phí thường niên căn bản của thành viên HĐQT, ở mức trung vị, là 500 triệu đồng, còn đối với Chủ tịch HĐQT là 750 triệu đồng.

Most Read