Tags Thu nhập bình quân

Tag: thu nhập bình quân

Thu nhập bình quân nhân viên của 25 ngân hàng đang như thế nào?

Có 13 ngân hàng đã tăng thu nhập bình quân nhân viên trong năm vừa qua, trong đó có ngân hàng tăng tới hơn 8 triệu đồng/tháng. Trong 25 ngân hàng được thống kê, hiện có 5 ngân hàng có thu nhập bình quân tháng đạt trên 30 triệu đồng.

Most Read