Tags Tích cực làm việc

Tag: tích cực làm việc

Tuân Tử dạy: Năng qua lại với cao nhân, tích cực làm việc với người nhiệt huyết

Làm bạn với kẻ trí, bạn sẽ không ngừng tự xem xét lại bản thân, làm bạn với cao nhân, bạn sẽ bước lên được đỉnh vinh quang. Điều bất hạnh nhất trong cuộc sống chính là vì bên cạnh không có những người tích cực, cầu tiến, không có những người nhìn xa trông rộng mà cuộc đời của bạn trở nên tầm thường, thiếu đi màu sắc.

Most Read