Tags Tiếp thị dựa hơi

Tag: tiếp thị dựa hơi

Newsjacking: Marketing xuất sắc hay chiến thuật rủi ro?

Mặc dù newsjacking là phương pháp có sức mạnh tuyệt vời trong PR, nhưng nó có thể nhanh chóng biến thành dư luận tiêu cực, nếu không được thực hiện đúng cách.

Most Read