Tags Tiêu Yến Trinh

Tag: Tiêu Yến Trinh

Toàn cảnh khả năng ứng biến của ngành nhân sự Việt Nam trước khủng hoảng Covid-19

Ngoài ghi nhận – vinh danh người giỏi, Vietnam HR Awards đang dần trở thành một diễn đàn - nơi cộng đồng nhân sự và quản trị cùng tụ hội để chia sẻ những góc nhìn mới về việc quản trị nguồn nhân lực, đồng thời để học hỏi lẫn nhau về chính sách nhân sự hiệu quả và thiết thực trong bối cảnh Covid-19 vẫn chưa biết bao giờ thực sự kết thúc.

Most Read