Tags Tốt nghiệp loại giỏi

Tag: tốt nghiệp loại giỏi

Sau 30 tuổi, vẻ ngoài như lon nước sắp hết hạn, không chịu nỗ lực, mọi cơ hội có bày trước mắt cũng đều...

Người nỗ lực chân chính trước giờ chưa bao giờ kể lể cho người khác biết, họ sống thực tế, họ cũng có ý chí kiên cường, họ biết họ cần làm gì, cần nỗ lực chứ không phải "bán than". Mọi cố gắng đều không bao giờ uổng phí, chỉ có lòng nghi ngờ nỗ lực mới đáng tiếc.

Most Read