Tags Tốt nghiệp

Tag: tốt nghiệp

Thế hệ Y không thích làm công việc hành chính 8h nữa, mọi người đều muốn trở thành một doanh nhân

Theo This Is Capitalism, 67% thế hệ Y muốn bắt đầu doanh nghiệp của riêng họ. Thế hệ này coi khởi nghiệp là một cơ hội để nắm bắt. Trên thực tế, họ có thiên hướng trở thành doanh nhân.

Most Read