Tags Trạng thái tâm lý

Tag: trạng thái tâm lý

Trạng thái tâm lý không tốt, dù có “dưỡng sinh” thế nào cũng vô ích!

Có một tâm trạng vui vẻ, bình an thì hệ miễn dịch của cơ thể mới có thể hoạt động tốt được, từ đó cơ thể có hàng rào mạnh mẽ để chống đối lại bệnh tật. Có câu nói rất hay: "Một người mang tâm lý như thế nào sẽ sống cuộc đời như thế ấy."

Most Read