Tags Trẻ thông minh

Tag: trẻ thông minh

Nghiên cứu tâm lý học: Con cái của gia đình có tiền thường thông minh hơn. Vì sao?

Nếu quan sát những đứa trẻ ở các trường học bây giờ, dù là mẫu giáo hay tiểu học, bạn sẽ phát hiện ra một thực tế khá phũ phàng rằng: những đứa trẻ sinh ra trong gia đình có tiền thường sẽ thông minh hơn. Hơn nữa, kết luận này đã thực sự được kiểm chứng bởi các thí nghiệm theo dõi tâm lý.

Most Read