Tags Trình độ văn hóa

Tag: trình độ văn hóa

Một lần họp lớp thấy cách biệt giàu – nghèo rõ rệt, tôi nhận ra: Người bình thường thích SĨ DIỆN, kẻ tinh anh...

Người có tiền đang có xu hướng chú tâm hơn vào bất động sản, thời đại “tiêu dùng phô trương” đã qua, con người ta dần dần không còn muốn sử dụng những thứ bên ngoài để phô trương bản thân, thay vào đó, họ chú trọng tới những tài sản thực dụng và một cuộc sống thực tế hơn.

Most Read