Tags Tư duy tích cực

Tag: tư duy tích cực

“Khóa học đặc biệt” mà shark Linh đề xuất bất cứ ai cũng cần tham gia, ở đó người học cũng chính là người...

Chia sẻ trên một bài phỏng vấn cách đây không lâu, shark Linh cho rắng để sống lạc quan, tích cực, tất cả mọi người dù nam hãy nữ đều nên học một khóa học: Cách trở thành CEO trong tâm trí của mình.

Most Read