Tags Tuổi xế chiều

Tag: tuổi xế chiều

Nhà tâm lý học 87 tuổi giải thích lý do hầu hết mọi người hạnh phúc hơn ở độ tuổi 80

Khi phỏng vấn 128 người ở độ tuổi 80 trong vòng 3 năm, bà Esty nhận thấy rằng hầu hết những người 80 tuổi đều rất vui vẻ. Bà nói: “Chỉ một số ít” những người được phỏng vấn của Esty cảm thấy không hạnh phúc (một số người sống trong viện dưỡng lão), nhưng hầu hết họ đều cảm thấy bình an ngay cả khi họ bị đau đớn và bệnh tật.”

Most Read