Tags Tương lai sáng lạn

Tag: tương lai sáng lạn

Quan niệm quan trọng hơn năng lực; phương hướng quan trọng hơn nỗ lực: 6 đạo lý của kẻ trí

Sống, muốn làm được việc gì đó, muốn có một tương lai sáng lạn, có một số đạo lý bạn bắt buộc phải biết, vì đó là kinh nghiệm, là hiểu biết của những người từng trải, nhưng biết chỉ là để tham khảo, biết là để linh hoạt áp dụng trong thời đại của mình chứ không phải đâm đầu nghe theo một cách mù quáng mà không biết nhìn nhận vào thực tế. Hi vọng 6 đạo lý dưới đây có thể phần nào giúp bạn bớt cảm thấy mơ hồ trên con đường định vị bản thân và tìm ra một chỗ đứng thích hợp cho mình.

Most Read