Tags Vấn đề xã hội

Tag: vấn đề xã hội

Năm 2020, người New York đọc những cuốn sách nào?

Bệnh dịch chưa từng xảy ra trong hơn một thế kỷ qua, xã hội hỗn loạn, môi trường chính trị chia rẽ, hoang mang lo lắng về tương lai, người dân New York đọc sách gì trong năm bất thường này?

Most Read