Tags Vốn điều lệ

Tag: vốn điều lệ

Top 10 vốn điều lệ ngân hàng đã xáo trộn như thế nào trong năm qua?

Hệ thống ngân hàng đã được bổ sung thêm hơn 33.000 tỷ đồng vốn điều lệ trong năm 2020. Theo đó đến cuối năm 2020, đã có 18 ngân hàng ghi nhận vốn điều lệ đạt trên 10.000 tỷ đồng. Bảng xếp hạng Top 10 vốn điều lệ cũng đã có sự thay đổi đáng kể trong năm qua.

Most Read