Tags Vượt đèn đỏ

Tag: vượt đèn đỏ

Giám đốc vô tình bắt gặp ứng viên vượt đèn đỏ và bài học: Người sẵn sàng lách luật là người tuỳ tiện, khó...

Trong kinh doanh, vội vàng, hấp tấp, ham cái lợi trước mắt có thể dẫn đến những sai lầm vô cùng đáng tiếc.

Most Read