Tags Xã giao

Tag: xã giao

Khổng Tử mượn ô và bài học xã giao đáng ngẫm trong thời hiện đại

Người với người qua lại với nhau, phải biết ưu điểm và khuyết điểm của họ, đừng thử nghiệm khuyết điểm của người khác, nếu không tình bạn sẽ không được dài lâu.

Most Read