Tags Xử lý nợ xấu

Tag: Xử lý nợ xấu

Nợ xấu ‘ế’

BIDV, VietinBank... có nhiều khoản nợ giá trị trăm tỷ và các tài sản đảm bảo được rao bán nhiều lần. Sàn giao dịch nợ xấu có thể được hình thành và giúp đẩy nhanh quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng.

Most Read