Tags ý tưởng sáng tạo

Tag: ý tưởng sáng tạo

Bài học thành công từ Toyota: không ngừng động não, cải thiện và cải thiện

Thành công của Toyota không phải là ngẫu nhiên, chu trình tự động hóa của Toyota và 6 Sigma của Motorola đã trở thành chuẩn mực cho sự mô phỏng toàn cầu, điều này chứng tỏ rằng thành công của Toyota đã thu hút sự chú ý của thế giới. Vậy Toyota đã thu hút sự chú ý của thế giới bằng cách nào?

Most Read