Tags Yêu thích

Tag: yêu thích

Có phải cứ thông minh là sẽ dễ được mọi người yêu thích hơn?

Vì nếu ai đó quá thông minh, thì những người không thông minh bằng họ sẽ cảm thấy tự ti. Ngược lại, những người thông minh lại cảm nói chuyện với những người không thông minh bằng họ sẽ không thú vị.

Most Read