Tags Zalo shop

Tag: zalo shop

Zalo Shop cutting the tree under itself with new subscription charge

Online vendors are protesting the decision by Zalo Shop to begin charging subscription fees.

Sau hơn 4 năm miễn phí, Zalo Shop bắt đầu thu phí khách hàng, dọa “đóng cửa” shop nào không thanh toán trong 2...

Zalo thu phí 660.000 đồng/6 tháng hoặc 1.320.000 đồng/14 tháng. Khách hàng của Zalo Shop nếu sau 20/1/2021 vẫn chưa thanh toán sẽ bị tạm dừng dịch vụ.

Most Read