Tại sao chiến dịch #SaveSonDoong không chỉ nói về một hang động?

0
64
 

 

Chiến dịch #SaveSonDoong là một trong những chiến dịch nổi tiếng ở Việt Nam về môi trường, nhưng không chỉ có thế, chiến dịch lan tỏa được tinh thần lên tiếng yêu cầu minh bạch thông tin, thể hiện vai trò của công dân Việt Nam trong việc bảo vệ tài sản quốc gia. Chỉ với đôi mắt mở to trong việc tìm kiếm thông tin của chính mình, chúng ta cũng đã đóng góp và can thiệp được phần nào các sự kiện trọng đại, chỉ cần bạn đón lấy cơ hội này! 

Nguồn: https://youtu.be/jmcsUzs3lIE

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here