TẠI SAO CHÚNG TA TIN VÀO CHÚA

0
233

Tên gốc: Why We Believe in Gods

Anderson Thomson Jr. là một bác sĩ tâm thần tại Trung tâm Sức khỏe Sinh viên của Đại học Virginia, Viện Luật, Tâm thần và Chính sách Công. Ông cũng thực hành chuyên môn về tâm thần học người lớn và pháp y, đồng thời là người được ủy thác của Quỹ Richard Dawkins về Lý trí và Khoa học.

Video cung cấp một nghiên cứu ngắn gọn nhưng toàn diện về cách thức và lý do tại sao tâm trí con người tạo ra niềm tin tôn giáo. Tiến sĩ Thomson điều tra một cách có phương pháp các thành phần và nguyên nhân của niềm tin tôn giáo giống như cách mà nhà khoa học điều tra chuyển động của các thiên thể hoặc sự tiến hóa của sự sống theo thời gian – đó là, nhìn nhận hiện tượng hoàn toàn tự nhiên. Ông cung cấp bằng chứng thuyết phục từ tâm lý học, khoa học thần kinh nhận thức và các lĩnh vực liên quan đưa ra một trường hợp dễ tiếp cận và đặc biệt thuyết phục rằng thần và tôn giáo được tạo ra bởi con người – không phải ngược lại.

Hãy cùng xem qua video này để hiểu hơn về nhận định này!

Nguồn: openedu

Previous articlePHIM: CHUYẾN ĐI CUỐI CÙNG CỦA CHỊ PHỤNG – MADAM PHUNG’S LAST JOURNEY (2014)
Next articleCÁCH THỨC KHAI PHÁ TIỀM NĂNG TO LỚN CỦA TÂM TRÍ CHÚNG TA

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here