THỂ HIỆN CÁC GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT BẬC ĐẠI HỌC TRONG THỰC TIỄN HỌC TẬP CỦA BẠN TRẺ VIỆT NAM

0
107

Tên gốc: Demonstrating Universal Values Of Higher Education

Đại học hiện đại được ra đời vào Thế kỉ 19 với nhiều điểm khác biệt so với nền Đại học thời trung cổ. Tiêu biểu đó chính là Đại học Humboldt, đại học được coi là nền tảng, đánh dấu cho sự ra đời của Đại học hiện đại.

Theo Đại học Humboldt thì Đại học “là một định chế trong đó những người giảng dạy và người đi học quy tụ lại như những người nghiên cứu bình đẳng trong sự thống nhất của nghiên cứu và giảng dạy để truy tìm khoa học thuần tuý trong sự cô đơn và tự do, và qua quá trình này đạt tới sự hoàn thiện về tinh thần và đạo đức”.

Tại diễn đàn TEDxUSSH, TS bùi Trân Phượng đã có nhiều chia sẻ về các giá trị căn bản của Đại học. TS đã đưa ta những định nghĩa nền tảng cho nền Đại học hiện đại với sự thay đổi của lịch sử, của xã hội và các chủ nghĩa tư tưởng. 

Nhiều góc nhìn được đưa ra giúp gợi mở và nhìn nhận đúng đắn về giáo dục Đại học và đặc biệt là vai trò của Thầy và trò.

“Giáo dục Đại học làm cho con người có khả năng hiểu thấu sự thống nhất của tri thức hàn lâm và phát triển nó, vì thế cần năng lực sáng tạo. […] Ở Đại học, điều người ta có thể tự mình khám phá là hiểu thấu đáo tri thức hàn lâm. Để làm được điều đó, tự do là cần thiết, cô đơn là hữu ích, và từ hai tính chất này, cơ cấu tổ chức của Đại học được kiến tạo”.

 

Nguồn: openedu

Previous articleFV Hospital a private health leader
Next articleCÁCH ĐỂ LÃNH ĐẠO HỢP TÁC

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here