Thực hư chuyện Vietinbank sắp thưởng 6 tháng lương cho nhân viên

0
118

Mới đây, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) ra nghị quyết về việc thông qua phương án trích các quỹ năm 2018 và 2019.

Theo đó, đối với năm 2018, 5.054 tỷ đồng lợi nhuận riêng lẻ của Vietinbank sẽ được phân bổ như sau:

– 253 tỷ đồng trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ;

– 505 tỷ đồng trích quỹ dự phòng tài chính;

– 1.393 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số tiền này bao gồm 3 tháng lương bình quân thực hiện của người lao động, 20% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch (tối đa không quá 3 thướng lương bình quân thực hiện của người lao động) và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý;

– Lợi nhuận để lại sau khi trích các quỹ là 2.902 tỷ đồng, sẽ được trả cổ tức toàn bộ bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Với năm 2019, lợi nhuận riêng lẻ của Vietinbank là 9.283 tỷ đồng sẽ được sử dụng như sau:

– 464 tỷ đồng trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

– 928 tỷ đồng trích quỹ dự phòng tài chính

– 2.143 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi. Số tiền này bao gồm 2,8 tháng lương bình quân thực hiện người lao động, 20% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch và 1,5 tháng lương bình quân thực hiện của người quản lý.

– 1.861 tỷ đồng chia cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 5% vốn điều lệ.

– Lợi nhuận còn lại là 3.886 tỷ đồng, sẽ được trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trong các khoản trên, phần 1.393 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2018 và 2.143 tỷ đồng trích quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 gây hiểu nhầm rằng nhân viên Vietinbank sắp được thưởng gần 6 tháng lương.

Trên thực tế, phần thưởng dành cho năm 2018 và 2019 này đã được Vietinbank chi trả, nhưng đến cuối năm 2020 này Hội đồng quản trị Vietinbank mới ra nghị quyết thông qua. Nguyên nhân là do Vietinbank đã gửi Bộ Tài chính phương án sử dụng lợi nhuận cho các năm 2018 và 2019 từ trước, nhưng đến nay Bộ Tài chính mới có văn bản trả lời cho Vietinbank. Vì vậy, giờ đây Vietinbank mới có cơ sở thông qua nghị quyết phân phối lợi nhuân.

Đại diện Vietinbank cũng khẳng định, thời điểm hiện tại thông tin Vietinbank sẽ thưởng 6 tháng lương là không chính xác.


Hà My

Theo Trí Thức Trẻ

Nguồn: cafebiz

Previous articleChứng khoán Vietcombank: Miễn phí chuyển khoản dần trở thành xu hướng của nhóm ngân hàng cổ phần năng động
Next articleRetailers adapting to new behaviours

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here