TPBank lãi hơn 3.000 tỷ đồng sau 6 tháng, gấp rưỡi cùng kỳ năm trước

0
88

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng tài sản của TPBank đạt hơn 242 nghìn tỷ đồng, gần đạt mục tiêu 250 nghìn tỷ đồng cho cả năm. Dự báo khả năng cuối năm tổng tài sản sẽ tăng vượt xa kế hoạch. Chỉ tiêu huy động vốn đến cuối tháng 6 đạt hơn 217 nghìn tỷ đồng, tăng 17,46% so với cuối năm 2020 và tương đương 98,3% kế hoạch năm.

Tăng trưởng tín dụng của ngân hàng trong nửa đầu năm khoảng 11%, gần chạm mức trần được Ngân hàng Nhà nước cho phép. TPBank cũng đã trích lập đủ dự phòng rủi ro theo quy địn, đồng thời cũng đã trích đủ phần dự phòng bổ sung cho dư nợ được tái cơ cấu theo thông tư 03 mới ban hành.

Tính đến cuối tháng 6/2021, tổng thu nhập hoạt động của TPBank đạt 6.233 tỷ đồng, tăng 27,74% so với quý II/2020. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng hơn 3.007 tỷ đồng, tăng 47,80% so với cùng kỳ năm trước và tương đương 54% kế hoạch cả năm.

TPBank cho biết, lợi nhuận tăng cao là do ngân hàng thực hiện một loạt các giải pháp tiết giảm chi phí và tối ưu hóa hiệu quả hoạt động. Nhờ đó, chi phí tăng 6,91% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn rất nhiều mức tăng của doanh thu. Chỉ số chi phí trên thu nhập (CIR) cũng đã giảm rất mạnh từ 43% cuối tháng 6 năm 2020 xuống chỉ còn 36% ở thời điểm kết thúc quý 2 năm nay.

TPBank cho biết, thu nhập thuần từ dịch vụ của TPBank, bao gồm hoạt động thanh toán, ngân quỹ, dịch vụ bảo hiểm và tư vấn, trong 6 tháng đầu năm tăng tới 117% so với cùng kỳ năm trước.


Hà My

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: cafebiz

Previous articleGiám đốc Công nghệ luôn chọn “ngược đường”
Next articleLigosoft khởi nghiệp sáng tạo thời chuyển đổi số

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here