TRÍ TUỆ XÃ HỘI VÀ THUẬT LÃNH ĐẠO

0
57

Tên gốc:SOCIAL INTELLIGENCE AND LEADERSHIP

Bài phỏng vấn với Tiến sĩ Daniel Goleman thực hiện bởi Havard Business Review về vai trò của trị tuệ xã hội và cảm xúc đối với nghệ thuật lãnh đạo.

Sự thông minh về cảm xúc có ý nghĩa rất lớn đối với Lãnh đạo: khả năng thấu hiểu & kiểm soát bản thân là nền tảng để hình thành nên năng lực lãnh đạo bản thân và từ đó lãnh đạo người khác.

Trí tuệ xã hội là khả năng lắng nghe, thấu hiểu, tương tác với người khác, thúc động đội ngũ tiến lên và hợp tác với nhau.

Nhờ trí tuệ xã hội và thông minh cảm xúc, các lãnh đạo đạt được hiệu suất và hiệu quả cao hơn cho tổ chức. doanh nghiệp của mình.

 

Nguồn: openedu

Previous articleMÔ HÌNH NĂM LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH HÌNH THÀNH NÊN CHIẾN LƯỢC
Next articleSÁU BÍ QUYẾT DÀNH CHO NGƯỜI QUẢN LÝ THÀNH CÔNG

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here