TRIẾT HỌC TRONG KHOA HỌC XÃ HỘI

0
71

Các kiến thức về xã hội và nhân văn có lẽ không được quan tâm nhiều ở xã hội công nghiệp hiện đại, thế nhưng không thể bỏ lơ chúng vì đó là điều ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và sự phát triển của con người, giúp chúng ta đi về phía văn minh.

Trong buổi nói chuyện dài hơn 1 tiếng của Nhà nghiên cứu Bùi Văn Nam Sơn tại viện giáo dục IRED với chủ đề “Triết học trong khoa học xã hội”. Ông đã nêu lên các vấn đề liên quan đến tầm ảnh hưởng của khoa học triết học lên đời sống hiện đại. Rằng triết học không chỉ là những kiến thức giáo điều hay khô khan, nó là cả 1 nghệ thuật để hỗ trợ cho sự phát triển của con người về nhiều lính vực và nó là một môn khoa học – Khoa học triết học.

 

Nguồn: openedu

Previous articleNHẠC SĨ DƯƠNG THỤ: CỨU ÂM NHẠC TỬ TẾ
Next articleBẠN MUỐN LÀM GÌ VỚI CUỘC ĐỜI MÌNH?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here