Trung tâm Ươm tạo công nghệ và Doanh nghiệp KHCN

0
121
ntbic_83ebef123e4df6ebfa1ef6973c89b563.jpg

Trung tâm Ươm tạo Công nghệ và Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ (tên giao dịch tiếng Anh: Nacentech Technology and Business Incubator Center – NTBIC) là tổ chức khoa học công nghệ trực thuộc Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ có chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ; xây dựng mô hình kinh doanh, huy động vốn đầu tư và các hoạt động khác thúc đẩy hình thành và phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

ntbic_83ebef123e4df6ebfa1ef6973c89b563.jpg

Mục tiêu

 • Cung cấp dịch vụ tư vấn, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, hỗ trợ tổ chức, cá nhân trong lựa chọn, tiếp thu, giải mã, làm chủ, cải tiến công nghệ.

 • Cung cấp cơ sở vật chất – kỹ thuật và dịch vụ thiết yếu phục vụ hoạt động ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Xây dựng mô hình kinh doanh, hỗ trợ thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ của tổ chức khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, các tổ chức khác có hoạt động tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, tài sản trí tuệ.

 • Tư vấn xây dựng phát triển, hỗ trợ thẩm định các dự án công nghệ, công nghệ cao thuộc phạm vi chức năng được giao.

 • Đào tạo, bồi dưỡng, tăng cường năng lực quản lý công nghệ và triển khai sản phẩm công nghệ cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước.

 • Sản xuất thử nghiệm, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu khoa học.

 • Tư vấn, đào tạo về nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, hoàn thiện, ứng dụng, thương mại hóa công nghệ, khởi sự doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp, phát triển thị trường, xây dựng thương hiệu, quản trị tài sản trí tuệ.

 • Quảng bá công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Đầu tư, huy động vốn đầu tư, hỗ trợ hoạt động tài chính, tín dụng cho ươm tạo và thương mại hóa công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

 • Phát triển, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế về ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

 • Quản lý tổ chức, biên chế, tài sản của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp của Viện Ứng dụng Công nghệ.

table,
th, td {
padding: 10px;
}
th {
text-align: left;
}
td {
vertical-align: top;
}
td {
font-size: 19px;
}

Địa chỉ: 25 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 024 3933 6570
Email: info@ntbic.com
Website: http://ntbic.com/

TRANG THÔNG TIN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 79 Trương Định, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38224921

Nguồn: doimoisangtao.vn

Previous articlebePOS
Next articleTopDev

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here