Trung tâm Ươm tạo và Chuyển giao KHCN – Đại học Huế

0
132
logochuanDHH.jpg

Được thành lập theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế, trung tâm có các chức năng : nghiên cứu và chuyển giao, thương mại hóa, dịch vụ tư vấn, đào tạo, hợp tác khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ.

logochuanDHH.jpg

Chức năng

Nghiên cứu và chuyển giao công nghệ

 • Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, y dược, khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế và du lịch, thương mại;

 • Ươm tạo các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước;

 • Ươm tạo các doanh nghiệp khởi sự trên cơ sở khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Huế;

 • Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế xã hội khác nhau.

Thương mại hóa

 • Liên kết với các Doanh nghiệp tổ chức sản xuất thử kết quả các đề tài nghiên cứu có khả năng tạo ra sản phẩm thương mại;

 • Cung cấp các sản phẩm khoa học cho thị trường thông qua các Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dịch vụ phát triển kinh tế và xã hội

Dịch vụ tư vấn

 • Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các thiết bị và hệ thống kỹ thuật;

 • Hỗ trợ các đơn vị thành viên của Đại học Huế thực hiện chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm;

 • Tổ chức hội thảo khoa học, giới thiệu triển lãm các công nghệ mới trong lĩnh vực Nông nghiệp – Sinh hoá -Y Dược và các công nghệ tiềm năng;

 • Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm thủy sản, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học.

Hợp tác khoa học Công nghệ

 • Chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước;

 • Tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế.

Sở hữu trí tuệ

 • Xúc tiến và dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các cá nhân và tổ chức của Đại học Huế.

Nhiệm vụ

 • Ươm tạo công nghệ: Tổng hợp, tuyển chọn kết quả nghiên cứu có tiềm năng ứng dụng cao để ươm tạo, hoàn thiện các công nghệ để tạo ra sản phẩm KH&CN trước khi đưa vào sản xuất và đời sống; sản xuất thử nghiệm các sản phẩm khoa học, cung cấp cho thị trường.

 • Ươm tạo doanh nghiệp KH&CN: Tập hợp, tuyển chọn các ý tưởng khởi nghiệp từ học sinh, sinh viên, cán bộ của Đại học Huế . Hỗ trợ phát triển các ý tưởng tốt để xây dựng thành các dự án, tìm nguồn hỗ trợ khởi nghiệp; chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các sản phẩm KH&CN để xúc tiến thành lập doanh nghiệp KH&CN.

 • Triển khai các hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, y dược, khai thác và bảo vệ tài nguyên môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu và thương mại hóa sản phẩm.

 • Tham gia đề xuất, đăng ký, xây dựng và chủ trì thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ, chương trình KH&CN các cấp ( cấp Viện, cấp Đại học Huế, cấp tỉnh, cấp Bộ, cấp Quốc gia,…) và các chương trình, dự án hợp tác trong và ngoài nước.

 • Liên kết với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức sản xuất thử nghiệm kết quả các đề tài nghiên cứu có khả năng tạo ra sản phẩm thương mại.

 • Ký các hợp đồng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ với các đơn vị, cơ sở sản xuất của xã hội.

 • Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật; các quy trình công nghệ; các sản phẩm công nghệ cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu; chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước, tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế.

 • Dịch vụ KH&CN: Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: phân tích các chỉ tiêu (kiểm nghiệm an toàn thực phẩm, phân tích thành phần dinh dưỡng của thực phẩm, hóa sinh, sinh học phân tử,…), tư vấn khảo sát, lắp đặt các thiết bị và hệ thống kỹ thuật; quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm thủy sản, bảo vệ tài nguyên – môi trường và đa dạng sinh học.

 • Sở hữu trí tuệ: Xúc tiến và dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu tài sản trí tuệ cho các cá nhân và tổ chức của Đại học Huế và cho các đơn vị khác có nhu cầu. Tư vấn giao quyền sở hữu của các đề tài, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước và ngân sách khác.

 • Tổ chức các chuyên đề ngắn hạn để bồi dưỡng nâng cao kiến thức và tập huấn đổi mới công nghệ theo nhu cầu của xã hội.

Dự án nổi bật

 • Nhiệm vụ Quỹ gen cấp Nhà nước: Khai thác và phát triển nguồn gen cá Dìa (Siganus guttatus Bloch, 1787), cá vẩu (Caranx ignobilis Forsskål, 1775), cá Căng (Terapon jarbua Forsskål, 1775); Mã số nhiệm vụ: NVQG-2014/19. PGS.TS Nguyễn Quang Linh.

table,
th, td {
padding: 10px;
}
th {
text-align: left;
}
td {
vertical-align: top;
}
td {
font-size: 19px;
}

Địa chỉ: Số 7 đường Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế
Điện thoại: 0234.3936255
Email: csit.hue@hueuni.edu.vn
Website: http://csit.hueuni.vn

TRANG THÔNG TIN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 79 Trương Định, Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38224921

Nguồn: doimoisangtao.vn

Previous articleTrương Lý Hoàng Phi
Next articlebePOS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here