Từ sự chuyển đổi bên trong đến sự thay đổi xã hội

0
47
Làm thế nào để xây dựng 1 quốc gia hạnh phúc? Đó là hãy hỗ trợ những người dân của quốc gia đó hạnh phúc. Sự chuyển hóa bên trong của từng cá thể sẽ tạo nên sự thay đổi về mặt xã hội. Với phần chia sẻ của TS Hà Vĩnh Thọ, giám đốc trung tâm GNH (Gross National Happiness) Nepal, ta sẽ nhận ra rằng ngày nay, con người ngày càng mất kết nối với chính bản thể của mình, xã hội xung quanh và với tự nhiên. Sự đứt gãy này là nguyên nhân con người ngày càng cảm thấy không hạnh phúc. TS cũng chia sẻ cách thức để tạo nên con người hạnh phúc thông qua giáo dục về hạnh phúc, giáo dục về tình yêu thương.

Đơn vị sản xuất: Toa Tau Creative Learning Hub (toatau.com) và XanhShop (xanhshop.com)   
Đơn vị dịch: Đỗ Quốc Tuấn

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here