Vietinbank lên kế hoạch lợi nhuận 16.800 tỷ đồng năm 2021

0
115

Sáng 16/4, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021. Theo tài liệu đại hội, Vietinbank năm nay đặt ra các chỉ tiêu tài chính như sau:

– Tổng tài sản tăng trưởng từ 6-10%;

– Dư nợ tín dụng tăng trưởng tối đa 7%

– Nguồn huy động từ tổ chức kinh tế & dân cư tăng trưởng 8-12%

– Tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng dưới 1,5%

– Lợi nhuận trước thuế riêng lẻ 16.800 tỷ đồng

Về phân phối lợi nhuận, Vietinbank đưa ra 2 phương án. Trong trường hợp chưa hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017-2018 và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019, vốn điều lệ Vietinbank là 37.234 tỷ đồng. Khi đó, Vietinbank dự kiến chia cổ tức tiền mặt 5% (1.862 tỷ đồng) và chia cổ tức bằng cổ phiếu 17,77% (6.618 tỷ đồng).

Trong trường hợp đã hoàn thành tăng vốn từ chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2017-2018 và chia cổ tức bằng tiền mặt 2019, vốn điều lệ Vietinbank là 48.058 tỷ đồng. Khi đó, Vietinbank chia cổ tức bằng tiền mặt 5% (2.403 tỷ đồng) và chia cổ tức bằng cổ phiếu 12,65% (6.077 tỷ đồng).

Về nhân sự, Vietinbank bầu bổ sung ông Masashige Nakazono làm thành viên Hội đồng quản trị thay cho ông Shiro Honjo. Ông Masashige Nakazono hiện là Giám đốc điều hành phòng Kế hoạch chiến lược, bộ phận Kế hoạch ngân hàng thương mại toàn cầu, MUFG Bank.

Trước đó, Vietinbank lãi hợp nhất 17.085 tỷ đồng năm 2020, tăng trưởng 45% so với năm 2019 và vượt 64% kế hoạch đề ra.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản Vietinbank là 1,34 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 8,1%. Huy động tiền gửi là 990 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 10,9% và dư nợ tín dụng là 1,027 triệu tỷ đồng, tăng trưởng 7,8% so với năm trước. Nợ xấu của Vietinbank hiện ở mức 0,9%.

Trong năm qua, Vietinbank chủ động cắt giảm gần 5.000 tỷ đồng lợi nhuận từ việc giảm lãi suất cho vay, phí để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và thiên tai.


Hà My

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Nguồn: cafebiz

Previous articleJapanese pin hopes on Vietnam’s market
Next articleLợi nhuận giảm 33%, HSBC Việt Nam vẫn tăng lương cho nhân viên lên gần 59 triệu đồng/tháng

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here