Vương triều Roma hoặc Cộng Hòa. Hay … đó là cái gì?

0
105
Mô hình ấy trụ vững bởi thế cân bằng quyền lực kiềng ba chân của ba bộ phận là quan Chấp chính, Viện Nguyên lão, và Hội đồng các Century (về sau là Hội đồng Bộ lạc). La Mã đã đặt nền tảng cho nhiều sự phát triển mang tính lịch sử của nhân loại và nhà nước La Mã cũng là một trong những nhà nước ấn tượng nên tìm hiểu.

Nguồn: openedu

Previous articleLàm thế nào để một quốc gia trở nên thịnh vượng?
Next articleChủ nghĩa dân tộc và toàn cầu hóa

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here