Vương triều Roma hoặc Cộng Hòa. Hay … đó là cái gì?

0
62
Mô hình ấy trụ vững bởi thế cân bằng quyền lực kiềng ba chân của ba bộ phận là quan Chấp chính, Viện Nguyên lão, và Hội đồng các Century (về sau là Hội đồng Bộ lạc). La Mã đã đặt nền tảng cho nhiều sự phát triển mang tính lịch sử của nhân loại và nhà nước La Mã cũng là một trong những nhà nước ấn tượng nên tìm hiểu.

Nguồn: openedu

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here